VIRTUAL ACTIONS

IN LIMITED SPACE / Virtual Mini Solo Shows


December 2020 Adrian Oncu / curator Maria Orosan-Telea

November 2020 Andreea Foanene /curator Maria Orosan-Telea

October 2020 Ștefania-Alexandra Crișan /curator Maria Orosan-Telea

May-June 2020  Andreea Medar /curator Maria Orosan-Telea

                      


RO

Sub genericul VIRTUAL ACTIONS se găsește inițiativa, demarată odată cu această situație generată de apariția pandemiei Coronavirus, de a oferi un spaţiu de manifestare tranzitoriu, alternativ galeriilor fizice, ce se adresează artiștilor ce și-au conturat deja un profil artistic, pentru a intra în dialog cu cei mai tineri, printr-o mini expoziție virtuală (5 - 10 lucrări), în acest cadru (de)limitat. Scopul este acela de a crea un dialog între generații și vine în prelungirea celorlalte iniţiative ale platformei T-act, ce au, la rândul lor, o orientare de acest fel.

ENG

The title VIRTUAL ACTIONS presents an initiative started in this Covid pandemic-generated situation, which attempts to offer a temporary space for manifestation, an alternative to the physical galleries, for the established artists to enter into a dialogue with the younger ones, through a virtual mini-exhibition (5 - 10 artworks) in this (de)limited space. Aimed at creating a dialogue between generations, it comes as an extension of the other initiatives of the T-act platform, which, in turn, have such an orientation. 

Liliana Mercioiu-Popa