TEMPORARY ACTIONS


RO

În cadrul acțiunilor generice TEMPORARE se află intenția de a susține producția de artă contemporană, care este specializată în producerea de intervenții site-specific, prin implicarea temporară a instituțiilor, patrimoniului sau clădirilor post-industriale reprezentative pentru oraș, în proiecte de artă contemporană.

ENG

Under the generic TEMPORARY ACTIONS lies the intention to suport the contemporary art production, which specializes in producing site-specific interventions, through the temporary involvement of institutions, heritage or post-industrial buildings that are representative for the city, in contemporary art projects.