VIRTUAL ACTIONS


Proiect cofinantat de CJT. 

GENERAȚII IN DIALOG

MiniSoloShow - October 2020 
Ștefania-Alexandra Crișan/curator Maria Orosan-Telea

WASH IT OFF, video din carantină, 9m13s, 2020 / WASH IT OFF, video from quarantine, 9m13s, 2020 


BASELITZ INVERS / "Femeile nu pictează prea bine. Este un fapt.", protocol / instalație in-situ, text pictat rapid (dripping) de către o femeie cu un galben ruginit de-a lungul unui perete, 2017-2020

INVERSE BASELITZ / "Women don't paint very well. It's a fact. ", In-situ protocol / installation, text quickly painted (dripping) by a woman with a rusty yellow along a wall, 2017-2020

BINECUVANTARE, performance, respirație, plante uscate ce cresc la marginea lacurilor, basma sau pânză de in, bancă veche, sferă de semințe, 3´, 2018 

BLESSING, performance, breath, dried plants that are growing near lakes, traditional headscarf or linen canvas, old bench, sphere of seeds, 3´, 2018


OPHELIA AND THE ANTHROPOCENE, sculptură performativă, portret/recipient ceramic, lut, ceară de modelaj caldă, 2019 

OPHELIA AND THE ANTHROPOCENE, performative sculpture, portrait/ceramic container, clay, warm wax, 2019  


"Réversible - Irréversible" 

de Maria Orosan-Telea

Prin lucrările sale recente (INVERSE BASELITZ, 2017-2020 și Wash it Off, 2020 ) Ștefania Crișan propune un discurs care atrage atenția asupra inegalității de gen, a misoginismului încă prezent în lumea artei și a abuzurilor asupra femeilor. Aceste preocupări vin în continuarea unei abordări feministe mai moderate, dar foarte profunde (Binecuvântare, 2018 și Ophelia and the Anthropocene, 2019) în care prezența feminină este valorizată prin raportarea la o existență autentică.
În urma documentării dezastrului ecologic de la Geamăna, unde lacul de decantare a afectat profund natura și peisajul, au rezultat, printre altele, două performace-uri realizate la Metz în 2018 și 2019. Ambele acțiuni omagiază o femeie pe care artista a cunoscut-o în satul Geamăna și care, pentru ea, a devenit un simbol al umanității tocmai într-un loc devastat de acțiunea umană iresponsabilă și lipsită de scrupule. Marcată de moartea acesteia, artista îi dedică inițial un performance ritualic, în care actează în postura ei, înfășurată într-un văl și folosind o bancă tipică pentru lumea satului din România. Plantele uscate pe care le are în mână își pierd puful efemer, care la final redevine vizibil prin adunarea lui, cu gesturi grijulii într-un bulgăre de materie evanescentă. Este pus astfel în discuție paradoxul fragilității ca atu al rezistenței. Ophelia and the Anthropocene este o sculptură performativă, în care artista toarnă ceară peste portretul din lut al femeii, scufundându-l definitiv într-un crater care face trimitere, prin forma sa, la peisajul devastant generat de exploatările de la Geamăna. Ceara se opacizează treptat, făcând să dispară figura feminină, la fel cum substanțele toxice deversate în lac au anihilat viața din proximitate.
Un alt tip de abordare feministă, mai asumată și mai radicală, este prezentă în lucrarea INVERSE BASELITZ ("Women don't paint very well. It's a fact."), prin care artista recurge la o acțiune critic-ironică pentru a problematiza reversul mișcării de emancipare a femeilor. Afirmația misogină făcută de pictorul Georg Baselitz în 2013, "Femeile nu pictează prea bine. Este un fapt.", este transcrisă cu capul în jos într-o acțiune de artă stradală desfășurată sub un pod din Metz, o arie urbană rămasă pustie în perioada de la începutul pandemiei.
Video-ul Wash it Off transferă problematica tensiunii între genuri într-o dimensiune domestică. Comportamentul deviant, ilustrat prin fraze clișeice scrise cu turmeric și ulei pe farfurii de porțelan frumos decorate, primește corecția cuvenită prin spălarea veselei. Este vorba despre o corelație subtilă între gestul de a spăla vase, care în dinamica vieții de cuplu revine femeii, și "a curăța" din societate cutume ale traumei colective feminine. Realizată de asemena în perioada de izolare impusă din cauza pandemiei, lucrarea face trimitere la creșterea semnificativă a violenței asupra femeilor raportată de autorități în decursul acelor luni.

Acest proiect este cofinanțat de către CJT.