LONG TERM ACTIONS

EXTENTION TEACHING PROGRAM

in collaboration with the Faculty of Arts and Design from Timisoara 

RO

Acest program este gândit in prelungirea activităţii noastre ca pedagogi în cadrul Facultăţii de Arte di Design, prin care dorim să cream "o extensie" de dialog şi interacţiune cu alte categorii de profesionişti din domeniul artistic pe care să-i invităm să interacţioneze cu acest mediu - cu profesorii şi studenţii, dar totodată cu alte comunităţi artistice configurate în oraş, precum şi, cu publicul larg interesat. 

Avem în vedere sesiuni de predare, workshop-uri, dezbateri pe anumite teme.
Mai multe detalii in documentul ataşat.

ENG 

This program comes as a continuation of our teaching activity at the Faculty of Arts and Design. It is meant to be an "extension" for dialogue and interaction with other categories of professionals from the artistic field, whom we wish to invite to interact here with the teachers and students, but also with other artistic communities in town, as well as with anyone in the general public who might be interested in this. We intend to organize teaching sessions, workshops, debates on given topics. 

More details are to be found in the attached document. 


RESIDENCES FOR YOUNG ARTISTS

in collaboration with the Faculty of Arts and Design from Timisoara and ArtEncounters Foundation

RO

Acest program este gândit în strânsă legătură cu programul EXTENTION TEACHING PROGRAM. El este adresat proaspeţilor absolvenţi de master ai Facultăţii de Arte şi Design, care pot să-şi prelungească cu un an de zile rezidenţa în oraş rămânând în interacţiune cu facultatea, beneficiind de un atelier de creaţie pe toată durata acestui an, putând interacţiona ca parte din echipa de implementare a programului EXTENTION TEACHING şi beneficiind de o expoziţie personală cu lucrările realizate în timpul rezidenţei, odată cu finalizarea acesteia. Mai multe detalii se găsesc în regulamentul de aplicare.  

ENG

This program is designed in close relation with the EXTENSION TEACHING PROGRAM. It targets recent graduates of master's studies at the Faculty of Arts and Design, who thus can prolong their residence in town by one year, remaining in close interaction with the faculty. Over the course of this year, they will have access to a creation workspace and will be able to interact as a member of the EXTENSION TEACHING implementation team. Upon the completion of their residency, they will have a personal exhibition with the works made during this time. More details are to be found in the implementing regulations. 


Twitter    |    Facebook    |    YouTube