In vitro veritas   

25.10.2019

EXPOZIŢIE AVANTPOST /Gara de Nord din Timișoara   

25 octombrie - 22 noiembrie 2019  


Grupul Avantpost: Aura Balanescu, Ciprian Chirileanu, Cosmin Haias, 13m10j, Livia Mateiaș, Liliana Mercioiu, Sorin Oncu, Renée Renard, Petrica Stefan, Miki Velciov
Artiști invitați: Nemanja Ladic (SRB), Lőrinc Borsos (HU), Dragan Vojvodic (SRB)
Curator: Maria Orosan-Telea
>>>
[RO]
Expoziția "In vitro veritas" invită la o meditație asupra ambivalenței și a naturii realităților falsificate. Lipsa de echivoc a expresiei "in vino veritas" este substituită în titlul propus de o construcție sintactică contradictorie. "In vitro veritas" sugerează dubla interpretare a noțiunii de adevăr: adevărul-corespondență, ca rezultat al concordanței vizibile cu realitatea obiectivă, sau adevărul- coerență care, deși fabricat în mod artificial, poate primi valoare absolută atâta timp cât nu intră în contradicție cu sistemul căruia îi aparține. Prin urmare, In vitro veritas se referă la adevărul din spatele sticlei transparente, dar și la adevărul "de laborator".
Proiectând această dualitate asupra contextului mediatic contemporan, dominat de manipulare și strategii, de fake news și hoax-uri, revine mereu întrebarea dacă transparentizarea discursului public este reglementabilă prin norme. Sistemul democratic a abolit cenzura, dar autocenzurarea micro sistemelor mediatice rămâne prezentă. Afirmațiile demonstrabile sau informațiile verificabile pot constitui baza dezbaterii, însă aruncarea în arenă a conceptelor slabe, discutabile sau ambigue este tot o strategie de manipulare. Adevărul devine vizibil atâta timp cât servește unor scopuri precise.
Conținutul ideatic al expoziției se reflectă nu doar în lucrările propuse de artiști ci și în infrastructura pe care aceasta se bazează, în alegerile legate de asimilarea întocmai a spațiului pe care îl populează. Încăperea de la etajul Gării de Nord beneficiază de o vitrină a cărei vizibilitate oferă prima cheie de lectură pentru conceptul expozițional.
Practica grupului Avantpost de a-și asuma spațiul expozițional cu toate datele existente s-a conturat încă din 2015. Expoziția "Conexiunea cu prezentul" stabilea un dialog cu specificul arhitectural și cu expozițiile permanente ale Muzeului Revoluției. Proiectul "Universallowed", realizat în podul fostei Fabrici de Baterii, folosea și integra în lucrări obiectele și structurile găsite acolo.
In vitro veritas urmărește același principiu al incorporării asumate a elementelor preexistente, cum ar fi instalația luminoasă realizată de artiștii Neil Musson și Jono Retallick în 2018, devenită componentă decorativă permanentă a încăperii, sau lucrarea de modelism feroviar aflată în proces de finisare. Construirea unui discurs în jurul intervențiilor de estetizare programată a acestei încăperi reprezintă o formă de dialog onest cu o realitate deja existentă.
[EN]
The exhibition entitled In vitro veritas is a call for meditation on the ambivalence and nature of falsified realities. The unequivocal expression "in vino veritas" is substituted in the title by a contradictory syntactic construction. "In vitro veritas" suggests the two possible interpretations of the notion of truth: on the one hand the truth seen as correspondence, as a result of the visible concordance with the objective reality and on the other hand the truth seen as coherence, which, despite being artificially created, can get an absolute value as long as it does not come into contradiction with the system of which it is a part. Therefore, In vitro veritas makes reference both to the truth behind transparent glass and to the "laboratory-concocted" truth as well.
As this duality is projected on the contemporary media environment, which is dominated by manipulation and strategies, by fake news and hoax, one question seems to always make an appearance: can the transparentization of public discourse be regulated through norms? The democratic system has abolished censure, but the self-censure of media micro-systems is still a fact. Provable statements or verifiable information can be the basis for debate, but bringing to the table concepts that are weak, debatable or ambiguous is also a manipulative strategy. The truth becomes visible as long as it serves precise aims.
The ideational content of the exhibition is not only reflected in the works the artists propose, but also in the infrastructure used, the choices made related to the assimilation of the space. The room on the first floor of the North Railway Station benefits from a display window whose visibility provides the first reading key for the concept of the exhibition.
The Avantpost practice to take on the exhibition space with all its existing data has been visible since 2015. The exhibition called "Conexiunea cu prezentul" engaged in a dialogue with the architectural specificity and permanent exhibitions of the Revolution Museum. The works of the project "Universallowed" used and integrated the objects and structures found in the attic of the former Battery Factory, which is where the project was organized.
In vitro veritas follows the same principle of the purposeful incorporation of pre-existent elements, such as the light installation built by Neil Musson and Jono Retallick in 2018, which became a permanent decorative component of the room, or the railway modelling work, which is in the process of receiving its finishing touches. Building a discourse around the programmed aesthetification interventions on this room is a form of honest dialogue with an already-existing reality.
>>>
24 octombrie - 22 noiembrie 2019
Gara de Nord din Timișoara
Program de vizitare: marți - duminică, între orele 17.00 - 20.00
>>>
Organizatori: Asociația T-ACT, Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii
Finanțatori: Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii, Primăria Municipiului Timișoara
Parteneri: Platforma Avantpost, Administrația Gării de Nord Timișoara, UNHCR România, Galeria Bel Art Novi Sad, Naomi Workshop Thessaloniki
>>>
Proiect realizat în parteneriat cu Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar "Timișoara. Capitală Europeană a Culturii 2021", parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019