COMMON HOUSE<><><>COMMON GROUND

31.08.2020

  Andreea Rujan 

  Andreea Rujan

RO

Mergând pe firul tipurilor de conviețuire impuse de starea de urgenţă, în care ne aflăm în prezent şi relaţia reconfigurată cu propriile locuințe, ca spaţiu comun al tuturor membrilor familiei şi al tuturor activităților noastre laolaltă, dorim să propunem o "ieșire" dincolo de această (de)limitare de moment spre spațiul comun într-un sens mai larg - Pământul, şi ce presupune conviețuirea la nivelul acestuia.

Vă propunem spre analiză următoarele aspecte: relația de interdependenţă între situațiile propuse (common house şi common ground); schimbările existențiale ce se așteaptă să survină odată cu parcurgerea acestei experiențe, pentru prima dată cu adevărat globală; modalitățile de (re)locare odată ce pandemia se va fi încheiat; necesitatea, sau nu, ca artiștii prin arta lor să reflecteze la astfel de lucruri.

ENG

Starting from the types of cohabitation imposed by the current state of emergency and the reconfigured relationship we have with our own homes, as common spaces for all family members and all the activities we perform together, we wish to propose an "outing" beyond this temporary (de)limitation, towards the common space in a broader sense - the Earth and what living together means.

We propose the following aspects for your analysis: the interdependence between the situations proposed in the title; existential changes expected to arise from this first new really global experience; ways to resume our lives after the pandemic is over; the necessity (or lack thereof) for artists to reflect such things through their art.  

Liliana Mercioiu-Popa