WOMEN’S HOUSE > > > > COMMON HOUSE

27.04.2020

RO

Prin această tematică dorim să aducem în atenție un dialog în timp, între un spațiu destinat cândva, în concepția comună, femeilor, și anume CASA, sau spațiul locativ, și felul în care este transfigurat el astăzi, de către anumite evenimente particulare, cum ar fi cele date de impunerea carantinei.

Va propun să ne concentrăm atenția pe ce se întâmplă în acest spațiu comun în aceste momente, care sunt noile raporturi dintre noi și ceilalți locatari, dintre noi și obiectele din jur, dintre noi și anumite delimitări ale acestui spațiu, dintre noi și cărțile acumulate, dintre noi și anumite activități obișnuite sau neobișnuite, dintre noi și noi.  

ENG

Through this theme we attempt to call attention to a dialog in time between a space once intended, in common conception, to women, namely the HOUSE, or the living space, and the way it is transfigured today by particular events, particularly in the imposed quarantine.

Let us concentrate our attention on what is currently going on in this common space, on the new rapports between us and the people we share this space with, between us and the objects around us, between us and certain limitations of this space, between us and the books we have collected, between us and some of our usual or unusual activities, between us and ourselves. 

Liliana Mercioiu-Popa