FRESH (INTER)ACTIONS

Să ne întâlnim
sau nu?
/
Should we meet or not?

Online platform/Second edition: October - December 2020   


IN LIMITED SPACE /Visual Comments

Online platform/First edition: April - June 2020


RO

Sub genericul FRESH (INTER)ACTIONS se găsește inițiativa demarată odată cu această situație generată de apariția pandemiei Coronavirus cu scopul de a oferi artiștilor foarte tineri, sau în curs de formare, o platformă de manifestare, interacțiune și promovare în absența acestor posibilități firești de comunicare și schimb de impresii prin intermediul lucrărilor lor din spațiile atelierelor și ale expozițiilor.  Spațiul limitat al propriei case, ca loc de reflecție și manifestare, din această perioadă, găsindu-și aici o extensie, într-o altă formă de "spațiu limitat" de comunicare, dar totuși posibil.

Punem astfel la dispoziția acestora anumite tematici inițiale, ce vor fi actualizate pe parcurs, pentru a servi ca un fel de puncte de întâlnire dintre creațiile lor. Cei ce doresc să participe sunt invitați să trimită o solicitare însoțită de lucrări și datele acestora (numele autorului, titlul lucrării, tehnica), specificând tematica, pe adresa: liliana.popa@e-uvt.ro. Orice tehnică este admisă.

ENG

FRESH (INTER)ACTIONS is the title of an initiative that appeared as a reaction to the situation caused by the Coronavirus pandemic. The aim is to give very young artists or artists in training a platform where they can express themselves and interact in this period characterized by the absence of the natural ways of communication and exchanging ideas from studios and exhibitions. The "limited space" of one's own home, as a place of reflection and manifestation, from this times, finding an extension here, in another form of "limited", but possible communication space.

Thus, we will provide initial themes that can be updated over time, which are meant to serve as a meeting point for their creations. Those willing to participate are invited to send a request together with works and data related to them (author's name, the title of the artwork, the technique employed), specifying the theme, to the following address: liliana.popa@e-uvt.ro. All techniques will be accepted. 

Liliana Mercioiu-Popa

 


Prin această temă vă propunem o concentrare a atenţiei asupra ideii de traversare "a spaţiului" şi, totodată, pe relaţia interior-exterior.
Relaţia interior-exterior poate face referire la ce se situează în planul spaţiului fizic exterior corpului nostru, cu care acesta relaţionează, dar şi la interiorul şi exteriorul acestuia.
Conceptual, ne putem...

Mergând pe firul tipurilor de conviețuire impuse de starea de urgenţă, în care ne aflăm în prezent şi relaţia reconfigurată cu propriile locuințe, ca spaţiu comun al tuturor membrilor familiei şi al tuturor activităților noastre laolaltă, dorim să propunem o "ieșire" dincolo de această (de)limitare de moment spre spațiul comun într-un sens mai larg...

Prin această tematică dorim să aducem în atenție un dialog în timp, între un spațiu destinat cândva, în concepția comună, femeilor, și anume CASA, sau spațiul locativ, și felul în care este transfigurat el astăzi, de către anumite evenimente particulare, cum ar fi cele date de impunerea carantinei.

Izbucnirea pandemiei de coronavirus a adus o schimbare subită a existentei de până acum sub toate aspectele ei. Transpunerea acestor schimbări în proceduri artistice vizuale poate aduce cu sine însă și unele beneficii: ne ajută să înțelegem, să ne detensionam, să ne facilităm parcurgerea acestor momente prin intervenția creativității care are...